Monday, 22 August 2016

Rekod Aktiviti 2004 - 2015


Rekod Aktiviti 2004 - 2015
Rekod ini dalam proses untuk penambahbaikan data semenjak 2004 sehingga 2015.
Matlamat adalah untuk merapatkan jurang digital dikalangan masyarakat komuniti dengan masyarakat luar . Latihan dan Bengkel ICT  akan menjadi icon dan halatuju untuk terus maju.

1 comment: